• Menu
  • Menu

Nota legal

1. Informació relativa cumpliment artícle 10 LSSICE

Titular del web: xxxxxxx
Adreça: xxxxxxxx

2. Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal que es recullen a través de la pàgina web, son únicament utilitzades a efectes de prestar els serveis sol·licitats. Les seves dades seran ubicades en fitxers titularitat de xxxxxxxx i seran arxivats pel període de temps legalmente necessari. Vostè podrà exercir els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit en la adreça: xxxxxxxx o per mail a xxxxxxxx

3. Propietat Intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

– 3.1 Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, diseny i codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no autoritzat serà debudament perseguit pels legítims propietaris.
– 3.2 El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta, segons el que estableix l’article 17 de la LSSICE.

4. Legislació aplicable y jurisdicció competent

Les presents condicions d’ús resten subjectes a lo establert en les lleis espanyoles, per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es someten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.